Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,705 22,775
EUR 25,362 25,665
GBP 28,631 29,090
HKD 2,874 2,938
JPY 201 205
CHF 23,152 23,617
AUD 17,147 17,404
CAD 16,929 17,305
SGD 16,224 16,517
THB 658 685
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
1,492,010
Tư liệu kỹ thuật
# Nội dung Tải về
1 - TCCS 111 : 2016/TĐCNCSVN - Quy định Quản lý thu gom, Bảo quản, vận chuyển và nghiệm thu Nguyên liệu mủ cao su   (07/11/2016)  
2 - TCCS 110 : 2016/TĐCNCSVN - Quy trình Công nghệ chế biến cao su SVR 10 từ Latex   (13/05/2016)  
3 - TCCS 109:2015 - Cao su SVR 5 S - Quy định Kỹ thuật   (22/12/2015)
4 - TCCS 105:2009 - Cao su Tờ xông khói RSS - Quy định kỹ thuật 
5 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR 3L, SVR 5 
6 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR 10 & SVR 20 Từ Mủ Phụ  
7 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR CV50, SVR CV60  
8 - Quy Trình Chế Biến Cao Su Tờ Xông Khói RSS 
9 - Quy Trình Công Nghệ Chế Biến Cao Su CREPE Từ Mủ Phụ  
10 - Quy định công nghệ chế biến latex ly tâm
11 - Quy định Bao gói - Lưu kho - Vận chuyển
12 - Ban hành định mức lao động trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB tạm thời tại khu vực Lào và Campuchia
13 - Quy trình kỹ thuật trồng mì tạm thời
14 - Định mức Kinh tế- Kỹ thuật trong chế biến Cao su

« »

Untitled Document