Thông tin nội bộ
Thông báo Họp giao ban TGĐ ...
1/ Họp giao ban TGĐ lần 09 ngày 19/6/2017 - (22-06-2017)

2/ Họp giao ban TGĐ lần 08 ngày 25/5/2017 - (05-06-2017)

3/ Họp giao ban TGĐ lần 07 ngày 15/5/2017 - (22-05-2017)

Lịch Tuần ...
1/ Lịch công tác tuần 26/6 - 01/7/2017 (điều chỉnh lần 3, lúc 16g, ngày 27/6) - (25-06-2017)

2/ Lịch công tác tuần 19/6 - 23/6/2017 (điều chỉnh lần 4, lúc 16, ngày 20/6) - (18-06-2017)

3/ Lịch công tác tuần 12/6 - 17/6/2017 (điều chỉnh lần 4, lúc 9g30, ngày 13/6) - (11-06-2017)

Danh sách Văn bản VRG phát hành trong ngày ...
1/ Ngày 19/06/2017 (21-06-2017)

2/ Ngày 16/06/2017 (18-06-2017)

3/ Ngày 15/06/2017 (18-06-2017)

Văn bản VRG ...
1/ 06/CSVN-BCĐCPC - Thực hiện nộp tiền thuế đất tô nhượng tại Campuchia (27-06-2017)

2/ 562/QĐ-HD0TVCSVN - Ban hành Quy định về phương thức xác định giá bồi thường thiệt hại khi thanh lý cao su bàn giao đất về địa phương chuyển mục đích sử dụng khác (30-12-2016)

3/ 1808/CSVN-TCKT - Lập báo cáo phí quản lý và tạm xác định lợi nhuận sau thuể còn lại 6 tháng đầu năm 2017 phải nộp Tập đoàn (27-06-2017)

Nghị Quyết Hội đồng thành viên ...
1/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 03 năm 2017) - (10-05-2017)

2/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 04 năm 2017) - (10-05-2017)

3/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 02 năm 2017) - (13-04-2017)

Văn bản Đảng Ủy ...
1/ 07-CTr/ĐU - Chương trình hành động : Thực hiện NQ số 05 và NQ số 06, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (25-05-2017)

2/ 217-HD/ĐU - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 (03-02-2017)

3/ 27-KH/TGĐU - Thực hiện Chỉ thị 04-CT/ĐUK về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới (10-02-2017)

Báo cáo tuần ...
1/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 03/02/2017 - (26-06-2017)

2/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 16/06/2017 - (26-06-2017)

3/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 23/06/2017 - (26-06-2017)

Văn bản Đoàn Thanh niên ...
1/ 175-CV/ĐTN - Hưởng ứng chương trình nhắn tin Tri ân liệt sỹ (22-06-2017)

2/ 174-CV/ĐTN - Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 (22-06-2017)

3/ 167-TB/ĐTN - Giới thiệu chức danh và chữ ký của đ/c Bí thư , Phó bí thư Đoàn Tập đoàn (12-06-2017)

Các Hướng dẫn, Biểu mẫu, Thống kê ...

- Thông tin Công ty con 100% vốn

- Hướng dẫn lập phương án sử dụng đất

- Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT, Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

- Tài liệu hướng dẫn chế độ TCKT Campuchia

Công nghệ thông tin ...

1/ Chiến lược phát triển CNTT của Tập đoàn

1/ Quyết định ban hành Biểu mẫu Thống kê

2/ Quy chế quản lý mạng nội bộ VRG

Tin khác ...
Các Phần mềm của Tập đoàn ...

1/ Hướng dẫn thực hiện nhập thông tin dự án (theo CV 3731/CSVN-KHĐT, ngày 02/12/2016)  

2/ Phần mềm Quản lý đầu tư dự án - ISP

3/ Hướng dẫn Phần mềm BC Thống kê và Thống kê đất đai

 

 

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư phátt triển 5 năm 2006-2010 ...

 

Untitled Document