logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Đặng Đức Tri
Tổng Giám đốc:   Đặng Đức Tri
Địa chỉ :   420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:   059 3851159
Fax :   059 3851244
E-mail :   ctycaosucs@dng.vnn.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
1. Trồng trọt 2. Công nghiệp hoá chất phân bón và cao su 3. Thương nghiệp bán buôn 4. Khai hoang xây dựng vườn cây 5. Kinh doanh, chế biến nông sản 6. Xây láp các kiến trúc công trình xây dựng, công nghiệp và giao thông; 7. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai hoang và kinh doanh công trình thuỷ lợi, gia thông. 8. Khai hoang, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ 9. Khai thác và thu gom than bùn
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ