logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Cong ty CPHH Eah'leo BM
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :  
Tổng Giám đốc:   Hồ Trọng Tâm
Địa chỉ :   xã Sê Đa, huyện Lum Phath, tỉnh Ratanakiri, Campuchia
Điện thoại:   84903522335
Fax :  
E-mail :   tamkseahleo@yahoo.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ