logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Khu công nghiệp Hố Nai
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Đỗ Hữu Phước
Tổng Giám đốc:   Thái Minh Quang
Địa chỉ :   KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:   061.3671039
Fax :   061.3671040
E-mail :   honiz@vnn.vn
Website :   honiz.vn
Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất; Tư vấn đầu tư, lập dự án; hồ sơ xin phép đầu tư cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Tư vấn lập các loại dự án, thiết kế, thi công xây dựng nhà xưởng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; Đo đạc lập bản đồ địa chính; Xử lý nước thải; Phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn nguy hại và xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN và của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ