logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

- (30/03/2020)

644 KB
2

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (27/03/2020)

407 KB
3

Thông báo giao dịch cổ phiếu HIZ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (19/03/2020)

845 KB
4

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (17/03/2020)

378 KB
5

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Hoàng Đình Trí)

- (10/03/2020)

317 KB
6

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn (kỳ chốt tính đến 28/02/2020)

- (10/03/2020)

378 KB
7

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GVR

- (10/03/2020)

685 KB
8

Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GVR

- (09/03/2020)

781 KB
9

Thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán GVR

- (09/03/2020)

715 KB
10

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trần Ngọc Thuận)

- (09/03/2020)

315 KB
11

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (09/03/2020)

373 KB
12

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phạm Văn Thành)

- (09/03/2020)

359 KB
13

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phan Văn Hỏi Em)

- (09/03/2020)

392 KB
14

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Nguyễn Tiến Đức)

- (09/03/2020)

392 KB
15

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu GVR

- (03/03/2020)

745 KB
16

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn

- (02/03/2020)

352 KB
17

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

403 KB
18

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

375 KB
19

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

376 KB
20

Hủy đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu GVR

- (21/02/2020)

475 KB
21

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

- (21/02/2020)

408 KB
22

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (21/02/2020)

401 KB
23

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

578 KB
24

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

602 KB
25

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (17/02/2020)

398 KB
26

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (13/02/2020)

790 KB
27

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (22/01/2020)

1003 KB
28

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

2.8 MB
29

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

1.7 MB
30

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

- (21/01/2020)

7.1 MB
1 2 3 4 5 6 7 »