logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Quyết định - Số: 60/QĐ-UBQL
V/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
60/QĐ-UBQL (12/02/2020)
514 KB
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 208/UBQLV-VP
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
208/UBQLV-VP (11/02/2020)
73 KB
3 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 07/CT-TTg
V/v giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
07/CT-TTg (04/02/2020)
405 KB
4 Loại văn bản: Báo cáo - Số: BNN - dịch Corona
Tình hình nông sản trước ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
BNN - dịch Corona (03/02/2020)
440 KB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 80/TTCP-C.IV
V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng. Trước 01/02/2020.
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
80/TTCP-C.IV (14/01/2020)
68 KB
6 Loại văn bản: Công văn - Số: 4791/BTTTT-CATTT
V/v đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4791/BTTTT-CATTT (31/12/2019)
95 KB
7 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 25-KH/ĐU
Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban BÍ thư về tang cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
25-KH/ĐU (04/12/2019)
60 KB
8 Loại văn bản: Công văn - Số: 3917/CV-BKTTTW
Mời tham gia cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Nơi ban hành: Ban Kinh tế Trung ương
3917/CV-BKTTTW (25/10/2019)
374 KB
9 Loại văn bản: Công văn - Số: 1486/CSVN-TCKT
Thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2018
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
1486/CSVN-TCKT (20/05/2019)
142 KB
10 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 09/CT-TTg
Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/CT-TTg (01/04/2019)
785 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »