logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
361 Loại văn bản: Thông báo - Số: 3752/UBND-NL
Về vấn đề tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đã phân bổ cho các DN triển khai kế hoạch trồng caosu đến năm 2012
Nơi ban hành: tinh Gia Lai
3752/UBND-NL (24/11/2010)
78 KB
362 Loại văn bản: Thông báo - Số: 16308/BTC-QLCS
Hướng dẫn tạm dừng mua sắm xe ô tô công có ngưo62n gốc xuất khẩu
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
16308/BTC-QLCS (29/11/2010)
81 KB
363 Loại văn bản: Quyết định - Số: 75/2010/QĐ-TTg
Về việc hổ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
75/2010/QĐ-TTg (29/11/2010)
136 KB
364 Loại văn bản: Thông tư - Số: 27/2010/TT-NLĐTBXH
Hướng dẫn Quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
27/2010/TT-NLĐTBXH (14/09/2010)
2.2 MB
365 Loại văn bản: Quyết định - Số: 28/QĐ-HĐTVCSVN
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng định giá bán mủ cao su của Tập đoàn CNCS VN
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
28/QĐ-HĐTVCSVN (29/07/2010)
213 KB
366 Loại văn bản: Thông báo - Số: 1068/TB-CSVN(2011)
Danh sách Quyết định của Bộ NN&PTNT và Hội đồng Quản trị Tập đoàn CN Cao su VN Ban hành quyết định cho các Công ty Cao su
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1068/TB-CSVN(2011) (27/05/2010)
1.6 MB
367 Loại văn bản: Thông báo - Số: 949/NHPT-TCĐT
Cho vay đối với các dự án đầu tư phát triển cao su tại Lào và Campuchia thuộc VRG
Nơi ban hành: Ngân h? ng
949/NHPT-TCĐT (22/03/2010)
3.1 MB
368 Loại văn bản: Nghị định - Số: 25/2010/NĐ-CP
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH 1 thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
25/2010/NĐ-CP (23/05/2013)
1.6 MB
369 Loại văn bản: Thông tư - Số: 13/2011/TT-NHNN
Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
Nơi ban hành: Ngân hàng
13/2011/TT-NHNN (31/05/2011)
1.4 MB
370 Loại văn bản: Thông tư - Số: 242/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
242/2009/TT-BTC (30/12/2009)
5 MB