logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
31 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4156-QD-BNN-TTr
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4156-QD-BNN-TTr (24/10/2018)
392 KB
32 Loại văn bản: Quyết định - Số: 83/QĐ-UBQLV
V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban.
Nơi ban hành: Chính phủ
83/QĐ-UBQLV (26/10/2018)
163 KB
33 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 614-KH/BCSD
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
614-KH/BCSD (19/10/2018)
401 KB
34 Loại văn bản: Công văn - Số: 7485/BNN-HTQT
V/v cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
7485/BNN-HTQT (05/10/2018)
82 KB
35 Loại văn bản: Nghị định - Số: 131/2018/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
131/2018/NĐ-CP (04/10/2018)
532 KB
36 Loại văn bản: Công văn - Số: 4771/BTNMT-TTTNMT
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
4771/BTNMT-TTTNMT (05/09/2018)
167 KB
37 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3346/QĐ-BNN-TCCB
Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3346/QĐ-BNN-TCCB (23/08/2018)
100 KB
38 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 15/CT-TTg
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
15/CT-TTg (20/06/2018)
349 KB
39 Loại văn bản: Thông tư - Số: 54/2018/TT-BTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
54/2018/TT-BTC (08/06/2018)
2.5 MB
40 Loại văn bản: Thông tư - Số: 41/2018/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
41/2018/TT-BTC (15/06/2018)
777 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »