logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
391 Loại văn bản: Nghị định - Số: 125/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
125/2004/NĐ-CP (19/05/2004)
8 KB
392 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
12 KB
393 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
394 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
31 KB
395 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
03/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
4 KB
396 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 01/2005/TTLT.BNV.BTC
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
01/2005/TTLT.BNV.BTC (05/01/2005)
64 KB
397 Loại văn bản: Thông tư - Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
21/2003/TT-BLĐTBXH (23/09/2003)
13 KB
398 Loại văn bản: Thông tư - Số: 19/2004/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19/2004/TT-BLĐTBXH (22/11/2004)
48 KB
399 Loại văn bản: Nghị định - Số: 199/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Nơi ban hành: Chính phủ
199/2004/NĐ-CP (03/12/2004)
29 KB
400 Loại văn bản: Nghị định - Số: 204/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nơi ban hành: Chính phủ
204/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
73 KB