logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
61 Loại văn bản: Báo cáo - Số: 1270-BC-TCTTTg
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng năm 2017
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
1270-BC-TCTTTg (12/03/2017)
62 Loại văn bản: Công văn - Số: 4749/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Mậu Tuấn 2018
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4749/BTTTT-CATTT (08/01/2018)
115 KB
63 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 47/-CT-TTg
Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
47/-CT-TTg (08/01/2018)
504 KB
64 Loại văn bản: Công văn - Số: 10684/BNN-TTr
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (trước ngày 01/3/2018).
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
10684/BNN-TTr (03/01/2018)
219 KB
65 Loại văn bản: Công văn - Số: 5366/LDTBXH-TCGDNN
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5366/LDTBXH-TCGDNN (02/01/2018)
91 KB
66 Loại văn bản: Nghị định - Số: 126/2017/NĐ-CP
Chuyển doanh nghiệp nhà nước và CT. TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP
Nơi ban hành: Chính phủ
126/2017/NĐ-CP (16/11/2017)
3.2 MB
67 Loại văn bản: Công văn - Số: 9248/BNN-VP
Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành NN & PTNT VN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
9248/BNN-VP (03/11/2017)
59 KB
68 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 35/CT-TTg
Tăng cường công tác lập hồ sơ, và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
35/CT-TTg (07/09/2017)
143 KB
69 Loại văn bản: Công văn - Số: 14792/BTC-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
14792/BTC-VP (01/11/2017)
40 KB
70 Loại văn bản: Công văn - Số: 3841/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tiếp tục tăng cường đảm bảo ATTT trước sự kiện APEC 2017
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
3841/BTTTT-CATTT (31/10/2017)
95 KB
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »