logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
81 Loại văn bản: Nghị định - Số: 153/2016/NĐ-CP
Mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng
Nơi ban hành: Chính phủ
153/2016/NĐ-CP (14/11/2016)
351 KB
82 Loại văn bản: - Số: 9607/BNN-QLDN
Công văn : Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
9607/BNN-QLDN (14/11/2016)
110 KB
83 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4631/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ 98/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4631/QĐ-BNN-KH (10/11/2016)
300 KB
84 Loại văn bản: Thông tư - Số: 115/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2011/TT-BTC, ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
115/2016/TT-BTC (30/06/2016)
399 KB
85 Loại văn bản: Quyết định - Số: 05/2016/QĐ-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
05/2016/QĐ-KTNN (15/09/2016)
59 KB
86 Loại văn bản: Thông báo - Số: 268a/TB-CSN
Thông báo : V/v kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
268a/TB-CSN (31/08/2016)
387 KB
87 Loại văn bản: Quyết định - Số: 03-2016-QD-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
03-2016-QD-KTNN (26/07/2016)
52 KB
88 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3554/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định : V/v phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3554/QĐ-BNN-TCCB (29/08/2016)
323 KB
89 Loại văn bản: Nghị định - Số: 105/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Nơi ban hành: Chính phủ
105/2016-NĐ-CP (01/07/2016)
641 KB
90 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3486/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3486/QĐ-BNN-KH (23/08/2016)
384 KB