logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
81 Loại văn bản: Công văn - Số: 3434/BNN-VP
Công văn : Tổ chức lẽ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3434/BNN-VP (25/04/2017)
70 KB
82 Loại văn bản: Công văn - Số: 2757 /BNN-QLDN
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2757 /BNN-QLDN (03/04/2017)
155 KB
83 Loại văn bản: Công văn - Số: 2757/BNN-QLDN
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2757/BNN-QLDN (03/04/2017)
155 KB
84 Loại văn bản: Chương trình hành động - Số: 256/CTr-BCSĐ
Chương trình hành động : Triển khai Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
256/CTr-BCSĐ (22/03/2017)
600 KB
85 Loại văn bản: Công văn - Số: 1444/BNN-QLDN
Công văn : Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1444/BNN-QLDN (16/02/2017)
425 KB
86 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 04/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
04/CT-TTg (02/02/2017)
280 KB
87 Loại văn bản: Công văn - Số: 19/BNN-TTr
Công văn : Nắm tình hình báo cáo và sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng qui định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
19/BNN-TTr (03/01/2017)
53 KB
88 Loại văn bản: Công văn - Số: 10901/BNV-VP
Công văn : V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
10901/BNV-VP (22/12/2016)
53 KB
89 Loại văn bản: Công văn - Số: 3424/TTCP-C.IV
Công văn : Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
3424/TTCP-C.IV (27/12/2016)
91 KB
90 Loại văn bản: Nghị định - Số: 153/2016/NĐ-CP
Mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng
Nơi ban hành: Chính phủ
153/2016/NĐ-CP (14/11/2016)
351 KB