logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Công văn - Số: 80/TTCP-C.IV
V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng. Trước 01/02/2020.
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
80/TTCP-C.IV (14/01/2020)
68 KB
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 4791/BTTTT-CATTT
V/v đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4791/BTTTT-CATTT (31/12/2019)
95 KB
3 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 25-KH/ĐU
Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban BÍ thư về tang cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
25-KH/ĐU (04/12/2019)
60 KB
4 Loại văn bản: Công văn - Số: 3917/CV-BKTTTW
Mời tham gia cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Nơi ban hành: Ban Kinh tế Trung ương
3917/CV-BKTTTW (25/10/2019)
374 KB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 1486/CSVN-TCKT
Thẩm tra quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2018
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
1486/CSVN-TCKT (20/05/2019)
142 KB
6 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 09/CT-TTg
Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/CT-TTg (01/04/2019)
785 KB
7 Loại văn bản: Công văn - Số: 3482/BTC-PC
Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
3482/BTC-PC (26/03/2019)
129 KB
8 Loại văn bản: Công văn - Số: 1097/CSVN-TĐTTVT
Rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
1097/CSVN-TĐTTVT (05/04/2019)
36 KB
9 Loại văn bản: Công văn - Số: 2009/VPCP-DMDN
V/v tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
2009/VPCP-DMDN (13/03/2019)
53 KB
10 Loại văn bản: Công văn - Số: 258/TTg-TH
V/v bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
258/TTg-TH (28/02/2019)
58 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »